قابل توجه متقاضیان محترم مسکن مهر شهر جدید پرند مبلغ * 15,000,000ریال* (15 میلیون ریال) بابت انجام فرایند نقل و انتقال از متقاضیان این فرایند دریافت می شود.


بازگشت به صفحه اصلی