متقاضیان محترم مسکن مهر 

توجه فرمایید بخش پرسش و پاسخ برای متقاضیان راه اندازی گردید. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی مسکن مهر به آدرس https://emehr.ntdc.ir در صفحه اصلی سامانه روی کلید پرسش و پاسخ از کارشناسان مسکن مهر  و سپس روی افزودن درخواست جدید کلیک کرده و سوالات خود را برای کارشناسان مربوطه مسکن مهر ثبت نمایید. همچنین پاسخ آن را در همان آدرسی که اعلام گردید با کلیک بر روی نمایش درخواست میتوانید مشاهده کنید.


بازگشت به صفحه اصلی