توجه توجه 

متقاضیان محترم شما باید از این پس با استفاده از شماره پرونده و شماره همراه ثبت شده در سامانه وارد شوید 

نکته 1: در صورتی که از شماره پرونده خود اطلاعی ندارید,

می توانید در صفحه ورود روی گزینه بازیابی شماره پرونده کلیک کنید و در صفحه بعد اگرکد ملی نفر اول با شماره همراه ثبت شده در سامانه منطبق باشد شماره پرونده برای شما پیامک خواهد شد .

نکته 2: در صورت مشکل در دریافت پیامک در صفحه ورود روی افزودن درخواست فعاسازی شماره همراه  کلیک و سپس درخواست خود را ثبت کنید در صورت فعال شدن به همان شماره همراه پیامک  فعالسازی پیام میگردد.

.بازگشت به صفحه اصلی